Start SEPA Domiciliëring

Een link naar de downloadpagina vindt U hieronder (na activering van het contract 2020)

Uw keuze

Contract type

incl. Btw

jaarlijks

DOM of Paypal

Maandelijks

(**)Totaalklant

Jaarlijks

AE

marIntegraal.NET Aankoop Licentie (HP PRO Quad Core Windows 10 Business PC + Servicecontract PLUS éérste kalenderjaar inbegrepen !)

2.520,00

1 x 760,00
11 x 160,00

1.290,00

(max. 1x per 3 jaar)

SS

marIntegraal Servicecontract PLUS (*)

1.920,00

160,00

1.200,00

S5

marIntegraal.NET Servicecontract 1985 (*)

1200,00

100,00

840,00

UT

marIntegraal Updatecontract (*)

720,00

60,00

500,00

FV

Optie Forfait verplaatsing, (telefonische) hulp bij (her)opstart besturingssysteem, diverse oplossingen, per 2 uur

242,00

-

-

ET

(Extra) Telefonische Interventie (programma- en updatecontractanten, per Interventie forfait (vooruitbetaalbaar met overschrijving of Paypal)

100,00

-

-

(**) Statuut ‘totaalklant’ mits uw KMO verzekeringspremies via ons kantoor op jaarbasis > EUR 5.000,00

 

Schrijf het gekozen bedrag van jaarlijks contract over naar BE02 9100 7687 6640 met ondernemingsnummer als mededeling of activeer een SEPA maandelijkse domiciliëring


(*) ONZE SERVICETRAP !

marIntegraal.NET Aankooplicentie

Eeuwigdurende bedrijfslicentie tot gebruik van het marIntegraal administratiepakket voor onbeperkt aantal gebruikers ! Gedurende het eerste volle kalenderjaar is het Servicecontract PLUS inbegrepen

 

marIntegraal.NET Servicecontract PLUS

Omvat jaarregistratie van 2 bedrijfsdomeinen & Hosting op Windows Server 2012 met Sql Server 2012 voor webenSQLruimte 1000 MB, standaard 50 mailadressen en minicursus opbouw marIntegraal.NET DotNetNuke website. PLUS contractanten genieten automatisch de voordelen van het Servicecontract 1985

 

marIntegraal.NET Servicecontract 1985
Inspraak in verdere ontwikkeling van marIntegraal.NET, één bezoek per kalenderjaar, onbeperkte telefoon-, fax- of mailservice (naar eigen keuze), zowel naar marIntegraal als naar aanbevolen server besturingssystemen (Windows Server 2008 en hoger). Een korting van 10 % op alle producten in onze Hard- en Software prijslijst. Servicecontractanten 1985 genieten eveneens van het programmacontract

 

marIntegraal.NET Programmacontract verwijderd (uit aanbod per 01/01/2020)

Omvat Microsoft ONEDRIVE 100GB jaar licentie + twee telefonische interventies waarvan maximaal één met betrekking tot een aanbevolen besturingssysteem (Windows Xp of hoger). Mail en Faxservice onbeperkt. Programmacontractanten ontvangen voordelen van het updatecontract

 

marIntegraal.NET Updatecontract
Omvat update van de programma’s via download web-service + onbeperkte vraag&antwoord via mail (uitsluitend) + marIntegraal (uitsluitend). Telefonische contact enkel mogelijk na overstap/bijbetaling voor Servicecontract 1985

Skin Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.