Een potentiële of bestaande klant (vennootschap) evalueren?

Raadpleeg de balans van uw (potentiële) klant via de link hiernaast Balans Raadplegen

 • Vul een deel van de naam van de onderneming of ondernemingnummer in
 • Selecteer de klant
 • Download en open de balans (voorlaatste kolom PDF)
 • Kijk op de activa van de balans naar:
  • geldbeleggingen (code 50/53)
  • liquide middelen (54/58)
 • Kijk op de resultatenrekening naar:
  • de omzet (70)
  • winst van het boekjaar (9904)

 

Skin Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.